O nás

Spoločnosť vznikla ako spoločnosť zabezpečujúca dodávky zdravo-technických a vykurovacích systémov pre bytové domy a stavby občianskeho vybavenia.

BYTOVÉ DOMY:

•rozvody zdravotechniky
•rozvody vykurovania
•rozvody plynu
•hydraulické vyregulovanie UK a TUV
•doregulovania po zateplení + prepočty sústav po zateplení
•výmenu uzatváracích a regulačných armatúr
•izoláciu sústav UK a ZTI – rozvody + zdroje
•výmenu vodomerov + pomerových meračov elektronických
•úpravne vody + filtre
•výmeny vykurovacích telies
•solárne zostavy + tepelné čerpadlá
•odovzdávacie stanice domové aj bytové
•predizolované potrubné systémy
•stlačený vzduch
•NTL + STL + VTP plynovod + priemyselné plynovody
•výrobky z kovu – balkóny+ prístrešky aj žiarovo zinkované
RODINNÉ DOMY:

•výmeny kotlov teplovodných plynovodných
•výmeny kotlov kondenzačných plynových
•výmeny kotlov na pevné palivá
•výmeny radiátorov + podlahových konvektorov
•etážové vykurovacie systémy
•podlahové vykurovacie systémy
•stenové vykurovacie systémy
•solárne systémy plochých a vákuových kolektorov
•tepelné čerpadlá do sústav RD
•rekonštrukcie bytových jadier