Práca s azbestom

•Práca s azbestom je nebezpečná najmä pri manipulácii teda demontáži jestvujúcich rozvodov kanalizácie, v prípade že práca je zrealizovaná neodborne.
•Zrejme si kladiete otázku prečo sa teda azbest používal? No hlavne v dôsledku, že v minulosti neboli známe všetky nežiaduce účinky azbestu, najmä na ľudský faktor. Azbest bol v minulosti tým najracionálnejším riešením z dôvodu jeho vlastností a zaujímavý bol aj po finančnej stránke, nakoľko bol lacnejší ako liatina. Azbest bol vyhovujúci napr. na rozvody splaškovej kanalizácie. V súčasnosti je azbest na tieto účely, ale aj na iné zakázaný používať v celej Európskej Únii.
•Azbestové siete, samozrejme, vzhľadom na svoje zloženie,  vlákna azbestu a cementové mlieko je veľmi ľahký a krehký stavebný materiál, čo spôsobuje poruchovosť – havarijné stavy zvislých splaškových kanalizácii, čo nás vedie k ich opravám, prípadne komplexným výmenám kanalizačných rozvodov.
praca_s_azbestom-212x300