Komplexné riešenia výmeny rozvodov ZTI

•V súčasnosti sme v období, kedy naše bytové domy prebiehajú komplexnými obnovami vo všetkých smeroch t.j.: POSTUPNOSŤ
•Hydraulické vyregulovanie UK a TUV
•Odovzdanie, výroba a regulácia tepla a teplej úžitkovej vody na päte domu – KOS.
•Výmena strešnej krytiny + izolácia striech
•Výmena výplňových konštrukcii – OKIEN
•Výmena výplňových konštrukcii – DVERÍ
•Zateplenie obvodového plášťa – fasáda
•Výmena zvislých rozvodov KANALIZÁCIE
•Výmena zvislých rozvodov VODY sv, tuv
•Výmena zvislých rozvodov PLYNU
•Výmena elektrických rozvodov a iné
ZTI_1 ZTI_2
•Vzhľadom na technický stav potrubných rozvodov ZTI je v súčasnosti jediným riešením ich výmena. Samozrejme ich komplexná výmena je finančne náročná, ale je potrebné to posudzovať z hľadiska dlhodobejšieho, určite čiastočné výmeny alebo odstraňovanie porúch Poruchy sú častokrát drahšie ako ich komplexná výmena. Pokiaľ spoločenstvo rieši sústavné problémy a poruchy na stúpačkových rozvodoch, určite racionálnym riešením aj keď drahším je ich kompletná výmena, teda kanalizácia ,voda a  plyn naraz – menej prestojov, 1x demontáž zásten, 1x montáž zásten, ale hlavne komplexné zastrešenie sietí ZTI, t.j. bezstarostné užívanie cca 30 rokov, možno viac…………
•Na obrázku je možné  vidieť NESPRÁVNE napojenie WC na stúpačku kanalizácie, preto je potrebné pri všetkých  technológiách postupovať  odborne v zmysle normy.
potrubie-224x300